Festivaluri, concursuri

Academia de Muzică “Gheorghe Dima” organizează în perioada 11-15 IUNIE 2018 ediţia XVII a

Concursului Internaţional Gheorghe Dima  – Secţiunea DIRIJAT CORAL
Concursul dorește, odată cu promovarea tinerelor talente, să ofere o experiență unică și pozitivă prin organizarea de cursuri de măiestrie susţinute de membrii juriului pentru toţi participanţii în concurs.
Cursurile vor fi sustinute de maeştrii:

Prof. univ. Dr. Cornel Groza – Dirijorul Permanent al Corului Filarmonicii de Stat Transilvania
Patrick Russill – Şeful Catedrei de Dirijat Coral al Academiei Regale de Muzica, Londra
Roland Borger – Şeful Catedrei de Dirijat a Universităţii de Muzică F. M. Bartholdy din Leipzig

Mai multe informaţii puteţi gasi în documentele ataşate, pe site-ul web al competiţiei:

https://www.dimacompetition.ro /

sau pagina Facebook

https://web.facebook.com/dimai nternationalchoirconductingcom petition/

Asociaţia Majura Christ organizează în perioada 21-30 octombrie 2017 a doua ediţie a

Concursului Internațional de Duo Suzana Szörenyi