Doctorate

Ariadna Mircescu - 2013
Aportul creaţiei flautistice a lui J.S. Bach în conturarea şi configurarea stilistico-estetică a Barocului muzical
Prof. univ. Dr. Şerban-Dimitrie Soreanu
Universitatea Națională de Muzică, București

Romeo Rîmbu – 2010
Simfoniile lui Sigismund Toduţă din perspectivă interpretativ-dirijorală
Prof. univ. Dr. Octavian Lazăr Cosma
Universitatea Națională de Muzică, București

Carmen Rus - 2010
Actul interpretativ privit prin perspectiva psihologiei de ansamblu
Prof.univ. Dr. Valentin Timaru
Academia de Muzică “Gh. Dima”, Cluj-Napoca

Mihai Vieru2009
Perimetre de exprimare ale generaţiei ’80. Lirica lui Ion Stratan
Prof.univ. Dr. Ioan Derşidan
Universitatea din Oradea

Anca Spătar – 2007
Muzicoterapia. Istoric, actualitate, perspective
Prof.univ. Dr. Eduard Terényi
Academia de Muzică “Gh. Dima”, Cluj-Napoca

Mirela-Lucreţia Ţârc – 2007
Articularea formei în simfoniile compozitorilor clujeni – în cea de-a doua jumătate a secolului XX
Prof.univ. Dr. Gheorghe Firca
Universitatea de Arte “George Enescu” – Iaşi

Theodore Coresi - 2007
Dramaturgia si retorica muzicii in liturghie, in cantul vocal cultic crestin
Prof. univ. Dr. Grigore Constantinescu
Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti

Delia Roman – 2006
Tehnică şi expresie în scriitura şi interpretarea liedurilor lui Sigismund Toduţă
Prof.univ. Dr. Mihail Cozmei
Universitatea de Arte “George Enescu” – Iaşi

Mihaela Brazdă – 2006
Receptarea muzicii în transmiterea ei contemporană
Prof.univ. Dr. Ştefan Angi
Academia de Muzică “Gh. Dima”, Cluj-Napoca

Elisabeta Fekete-Jambor – 2006
Piese miniaturale în repertoriul pianistic
Prof.univ. Dr. Eduard Terényi
Academia de Muzică “Gh. Dima”, Cluj-Napoca

Ioana-Luminiţa Gorea – 2006
Rolul solistic al flautului în creaţia compozitorilor clujeni din a II-a jumătatea a secolului XX
Prof.univ. Dr. Constantin Rîpă
Academia de Muzică “Gh. Dima”, Cluj-Napoca

Evanthia-Maria Ţindzilonis – 2006
Modulaţia prin structură – element de joncţiune între armonie şi formă
Prof.univ. Dr. Valentin Timaru
Academia de Muzică “Gh. Dima”, Cluj-Napoca

Oana Lianu – 2005
Naiul între tradiţie şi modernitate
Prof.univ. Dr. Valentin Timaru
Academia de Muzică “Gh. Dima”, Cluj-Napoca

Valentin Lazăr – 2005
Implicaţii estetice ale actului dirijoral
Prof.univ. Dr. Ştefan Angi
Academia de Muzică “Gh. Dima”, Cluj-Napoca

Zorica-Maria Pitic – 2005
Diapazonul ca frecvenţă etalon între arbitrar şi coordonate dictate de logica muzicală
Prof.univ. Dr. Valentin Timaru
Academia de Muzică “Gh. Dima”, Cluj-Napoca

Carmen Vasile – 2004
Opera monodramă – drama identităţii
Prof. univ. Dr. Eduard Terényi
Academia de Muzică “Gh. Dima”, Cluj-Napoca

Florina Mariş-Hinsu – 2004
“Vocea falcon” – Un registru vocal mai puţin studiat. Dificultăţi interpretative
Prof. univ. Dr. Eduard Terényi
Academia de Muzică “Gh. Dima”, Cluj-Napoca

Agneta Marcu – 2004
Aspecte interpretative ale cvartetelor de coarde cuprinse în repertoriul formaţiei “Varadinum”
Prof. univ. Dr. Eduard Terényi
Academia de Muzică “Gh. Dima”, Cluj-Napoca