Pedagogie muzicală

CADRE DIDACTICE TITULARE:

Conf. univ. Dr. Valentin Gheorghe Lazăr (vlazar@uoradea.ro)
Conf. univ. Dr. Oana Lianu (contact@oanalianu.ropagină personală)
Conf. univ. Dr. Mirela-Lucreţia Ţârc (merceanmirela@yahoo.com)
Conf. univ. Dr. Luminiţa-Ioana Gorea (igorea@uoradea.ro)
Lect. univ. Dr. Eleonora-Iacinta Chiriac (echiriac@uoradea.ro)
Lect. univ. Dr. Evanthia-Maria Marta (emarta@uoradea.ro)
Lect. univ. Dr. Anca Spătar (anca.spatar@yahoo.com)
Lect. univ. Dr. Carmen Rus (cbocioc@uoradea.ro)
Asist. univ. Dr. Ovidiu Vasile Iloc (oiloc@uoradea.ro)
Asist. univ. Dr. Mihai Constantin Vieru (mvieru@uoradea.ro)

CADRE DIDACTICE ASOCIATE:

Asist. univ. drd. Florin Mariş Hinsu (florinmaris@yahoo.com)