Licenţă

Licenţa – cf. Legii 288/2004

Domeniul Muzică
Programul de studiu: Interpretare muzicală – Canto
Forma de învăţământ: Studii universitare licenţă zi / ECTS: 240 credite
Plan de învăţământ 2017-2018

Domeniul Muzică
Programul de studiu: Interpretare muzicală – Instrumente
Forma de învăţământ: Studii universitare licenţă zi / ECTS: 240 credite
Plan de învăţământ 2017-2018

Domeniul Muzică
Programul de studiu: Muzică 
Forma de învăţământ: Studii universitare licenţă zi / ECTS: 180 credite
Plan de învăţământ 2017-2018

Programele de studiu Pedagogie Muzicală şi Interpretare Muzicală (canto şi instrumente) sunt acreditate de către CNEAA prin adresele RC S105/346 A şi RC S105/347 A în 2005, respectiv HG 676/28 iunie 2007.