Conducerea departamentului

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI MUZICĂ:

Director al departamentului: Lector univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU

Membri: 
Conf. univ. Dr. FLORINA MARIŞ HINSU
Conf. univ. Dr.  LUMINIŢA GOREA
Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Conf. univ. Dr. DELIA ROMAN
Lect. univ. Dr. VALENTINA VENTEL-HORHAT