ADMITERE 2018

 

ADMITERE UNIVERSITATEA DIN ORADEA

METODOLOGIE ADMITERE 2018

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DE PREGĂTIRE PENTRU ADMITERE

Departamentul Muzică organizează activităţi de pregătire pentru admitere GRATUITE începând din 03.04.2018. Pregătirile se vor face pe bază de programare la numărul de telefon 0259-408129 (secretariatul facultăţii) şi cu cel puţin 2 zile înainte de data avută în vedere. 

 

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 2018 

 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE ADMITERE 2018

PROGRAME DE STUDIU DE LICENŢĂ

Nr crt

Domeniul Programul de studii

Locuri bugetate

Locuri cu taxă

1.

Muzică Interpretare Muzicală Instrumente

14

1

2.

Muzică Interpretare Muzicală Canto

10

2

3.

Muzică Muzică

10

10

PROGRAME DE STUDIU DE MASTER

Nr crt

Domeniul Programul de studii

Locuri bugetate

Locuri cu taxă

1.

Muzică Pedagogia artei dirijorale

7

33

2.

Muzică Vocal și instrumental în arta muzicală camerală

7

33

Calendarul concursului de admitere:

SESIUNEA IULIE 2018

Înscrieri: 05.07 – 21.07.2018

Proba 1 eliminatorie: 23.07.2018

Proba 2 practică: 24.07.2018

Afişarea rezultatelor: 25.07.2018

Contestaţii: 25.07-26.07.2018

Confirmări: 26.07- 01.08.2018

Afişarea rezultatelor finale: 01.08.2018

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

Înscrieri: 03.09 – 15.09. 2018

Proba 1 eliminatorie: 17.09.2018

Proba 2 practică: 18.09.2018

Afişarea rezultatelor: 18.09.2018

Contestaţii: 18.09-19.09.2018

Confirmări: 19.09 – 21.09.2018

Afişarea rezultatelor finale: 21.09.2018

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Arte între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta între orele 9.00-12.00.

 

INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO

Programul de studii : Interpretare muzicală – Canto

 

Conținutul probelor:

1. Probă de aptitudini muzicale – probă eliminatorie (admis/respins)

Vocalize.

2. Probă de tehnică şi interpretare vocală/ verificarea cunoştinţelor teoretice desfăşurată pe  baza a două subprobe:

a. Aptitudini vocale şi scenice (75% din nota finală):

-   poezie, fabulă sau monolog;

-   Probă de interpretare:

-   lied;

-  două arii de stil şi factură diferite.

b. Interviu în vederea evaluării cunoştinţelor teoretice muzicale  – (25% din nota finală)

 

INTERPRETARE MUZICALĂ – INSTRUMENTE

Programul de studii : Interpretare muzicală – Instrumente

 

Conținutul probelor:

1. Probă de aptitudini muzicale – probă eliminatorie (admis/respins)

O gamă majoră şi relativa sa minoră (la alegere), cu arpegii;

2. Probă de tehnică şi interpretare instrumentală / verificarea cunoştinţelor teoretice, desfăşurată pe baza a două subprobe: 

a. Aptitudini instrumentale – 75% din nota finală:

-  două părţi dintr-o lucrare preclasică;

-  partea I sau II+III dintr-un concert preclasic, clasic sau romantic cuprins în programa analitică a cls. a XII-a (cu cadenţă), sau sonată clasică ori romantică;

b.  Interviu în vederea evaluării cunoştinţelor teoretice muzicale 25% din nota finală.

 

MUZICĂ (PEDAGOGIE MUZICALĂ)

Programul de studii: Muzică

 

Conținutul probelor:

1. Probă de aptitudini muzicale – probă eliminatorie (admis/respins)

- reproducerea vocală a unor fragmente ritmico-melodice interpretate la pian de către comisie

-   interpretarea unei piese vocale la alegere

2. Interviu în care se va urmări nivelul cunoştinţelor de  specialitate ale candidatului prin:

-   solfegiu la prima vedere;

-   recunoaşterea (după pian) a intervalelor simple şi a acordurilor de trei-patru sunete;

Solfegiile, pe o singură voce, în cheile sol şi fa, sunt de dificultate medie, cuprinzând elemente fundamentale de ordin intervalic-intonaţional, ritmic, agogic şi dinamic.

Interpretarea vocală va fi executată din memorie, fără acompaniament.

Nu se impun condiţionări stilistice în alegerea repertoriului.

Precizare importantă

Candidaţii pentru specializarea Interpretare muzicală se vor adresa facultăţii pentru corepetitor sau pot să fie însoţiţi de corepetitorul propriu.

Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa direct Secretariatului Facultăţii  sau   la tel: 0259-408.129.

 

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2018

Calendarul concursului de admitere

SESIUNEA IULIE 2018

Înscrieri: 05.07-24.07.2018

Susţinerea examenului: 25.07.2018

Afişarea rezultatelor: 26.07.2018

Contestaţii: 26.07-27.07.2018

Confirmări: 26.07- 01.08.2018

Afişarea rezultatelor finale: 01.08.2018

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

Înscrieri: 03.09.-18.09. 2018

Susţinerea examenului: 19.09.2018

Afişarea rezultatelor: 19.09.2018

Contestaţii: 19.09.2018

Confirmări: 20.09.- 21.09.2018

Afişarea rezultatelor finale: 21.09.2018

 

Master: Pedagogia artei dirijorale (PAD)

Proba 1 eliminatorie: solfegiu la prima vedere (admis/respins)

Proba 2:

  1. a.      Realizarea concepţiei gestice (practic) şi argumentarea acesteia (oral) la o lucrare aleasă de candidat dintr-o listă publicată la avizierul facultăţii cu 48 de ore înaintea datei de susţinere a probei, (50 % din nota finală).
  2. b.      Probă practică de susţinere a unui proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaţie, (50 % din nota finală).


Master: Vocal şi instrumental în arta muzicală camerală (VIAMC)

Proba 1 eliminatorie: solfegiu la prima vedere (admis/respins)

Proba 2:

  1. a.      Probă practică, constând din interpretarea a două piese de stiluri diferite la instrument, respectiv din voce (Candidaţii pot cânta şi din partitură), (50 % din nota finală).
  2. b.      Probă practică de susţinere a anui proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaţie,  (50 % din nota finală).

 

Precizare importantă

La solicitarea candidaţilor, în perioada premergătoare admiterii, Facultatea de Arte, Departamentul Muzică organizează consultaţii, pe specializări. Candidaţii pentru specializarea Vocal şi Instrumental în arta muzicală camerală se vor adresa facultăţii pentru corepetitor sau pot să fie însoţiţi de corepetitorul propriu.

Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa direct Secretariatului Facultăţii  sau la tel.: 0259-408.129.

 

Orele la care încep probele vor fi afişate de către comisia de admitere în timp util.

PENTRU ORICE INFORMAŢII SUPLIMENTARE LEGATE DE ADMITERE VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAŢI METODOLOGIA DE ADMITERE !