CERCETARE

Tematici de cercetare ale Departamentului de Muzică al Facultăţii de Arte

1. Cercetarea zonei etnografice Bihor, precum şi cercetare istoriografică a  vieţii artistice a zonei. În acest scop se are în vedere deschiderea unei linii permanente de cercetare etnomuzicologică a zonei Bihor, pentru reînchegarea spiritualităţii satului. Revalorificarea patrimoniului muzicii tradiţionale a zonei Bihor prin programe de culegere şi educarea generaţiilor tinere în spaţiul cultural al satului. Culegerea de cântece, cercetarea meşteşugurilor şi a manifestărilor spectaculare, transcrierea, sistematizarea şi publicarea datelor, implicând echipe de studenţi şi profesori de la Departamentul de Muzică, Facultatea de Litere, Departamentul de Arte vizuale, Teatru, Sociologie. Implementarea unui program periodic de studiere şi învăţare a repertoriului cules, de către tinerii din comunitate, într-un mod organizat. Realizarea de spectacole în timpul sărbătorilor specifice pentru comunitate.

2. Cetatea muzicală Oradea.  Restituirea spre Patrimoniul cultural naţional a lucrărilor reprezentanţilor înaintaşi români. Cercetarea şi valorificarea unor manuscrise necunoscute ale compozitorilor transilvăneni înaintaşi aflate în patrimoniul muzeelor si a  bibliotecilor bihorene   (sec.XIX,XX). Reconstituirea manuscriselor compozitorilor Francisc Hubic, Gheorghe Hubic, Romulus Botto, Mihai Bruckenthal,  şi a altor compozitori înaintaşi şi crearea unei baze de date cu scop informaţional atât în format electronic cât şi sub formă de document tipărit. Realizarea unor monografii ale creaţiei compozitorilor înaintaşi (analiza istorica si muzicologică). Realizarea unor CD-uri cu interpretarea lucrărilor descoperite şi a unei expozitii de manuscrise cu lansare de carte document. Punerea pe piata liberă a tuturor materialelor rezultate din cercetare.

Restituirea spre Patrimoniul cultural naţional a lucrărilor reprezentanţilor înaintaşi ai capellei  muzicale Oradea: Carl Ditters von Dittersdorf, Michael Haydn, Johann Pichl, etc.  Interpretarea unor opusuri compuse de aceştia în perioada stabilirii în oraş. Mese rotunde, siompozioane, prezentări, realizări de concerte recitaluri, CD-uri şi DVD-uri Punerea pe piata libera a tuturor materialelor rezultate din cercetare.

3. Cercetarea şi valorificarea repertoriului pentru educarea prin muzică a preşcolarilor şi şcolarilor mici. Realizarea unei cercetări, implicând echipe de studenţi şi profesori, a tuturor materialelor folosite la ora actuală în gradiniţe şi şcoli  şi selectarea lor pe criterii de eficienţă şi particularităţi de vârstă. Realizarea unui repertoriu adecvat şi înregistrarea lui cu grupe de copii. Realizarea unui ghid muzical continând partituri şi un CD cu material didactic. Implementarea metodelor prin traininguri deschise pentru elevii liceelor pedagogice şi educatori. Punerea pe piaţa naţională a materialelor cercetate.

      4. Muzica veche – muzica nouă şi interpretarea ei. Promovarea tinerilor artişti – compozitori, interpreţi, dirijori, actori, regizori, dramaturgi, critici de artă prin organizarea de evenimente culturale, concerte, spectacole. Organizarea şi implementarea unui festival-concurs anual de compoziţie şi interpretare, “Francisc Hubic”, în Oradea cu participare naţională şi internaţională. Organizarea de cursuri de vară cu profesori renumiţi, din ţară şi străinătate. Organizarea unei stagiuni de concerte  a Departamentului de Muzică. Intermedierea şi organizarea unor concerte prin parteneriate culturale cu ţările europene. Realizarea de CD-uri cu interpretări de excepţie ale creaţiilor artistice promovate; schimburi culturale – concerte, festivaluri, simpozioane, lansări de carte, etc cu alte centre şi instituţii de cultură din ţară şi străinătate.

5.  Terapia prin artă. Muzicoterapia ca mijloc de prevenţie si vindecare a afecţiunilor neuro-psihice. Realizarea de studii ştiinţifice, mese rotunde, sesiune de comunicări ştiinţifice , workshop-uri, cu echipe mixte alcătuite din muzicologi şi cercetători în domeniul medical de specialitate.

6.  Jurnalism, critică şi muzicologie în reviste periodice conţinând studii ştiinţifice, informaţii de actualitate privind viaţa culturala românească şi străină. Formarea unei echipe alcătuite din studenţi , masteranzi, profesori, pentru monitorizarea vieţii artistice locale şi naţionale şi publicarea de cronici, recenzii, studii de specialitate, colaborarea cu instituţiile mass media pentru realizarea de emisiuni cultural-muzicale.

 7. Sincretismul artelor. Realizarea de echipe de cercetători (studenţi, masteranzi, profesori) artişti şi organizarea de spectacole multi şi intermedia.

 8. Naţional şi universal în muzica românească modernă şi contemporană. Cercetarea muzicii româneşti, valorificarea cercetării prin  interpretarea unor lucrări de diferite genuri (coral, instrumental, vocal-simfonic, operă).

9. Compozitori aniversaţi. Cercetarea şi publicarea de studii ştiinţifice privind creaţiile compozitorilor aniversaţi în anul respectiv din perspectiva aspectelor  biografice, istorice, stilistice, estetice, analitice, hermeneutice,  interpretative (realizarea de concerte, spectacole de operă, vocal-simfonice sau camerale)

10. Quo vadis musica. Cercetarea muzicii actuale din perspectiva  aspectelor analizei contemporane.