Burse

 

BURSE DE STUDIU ACORDATE STUDENŢILOR FACULTĂŢII DE ARTE ÎN SEMESTRUL I  AL ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018

METODOLOGIE DE ACORDARE A BURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN FINANCIAR LA FACULTATEA DE ARTE

BURSE ERASMUS

Selecția ERASMUS pentru studenți va avea loc în data de 15 Martie 2017, ora 10.00, în sala M017.

Fiecare student candidat are nevoie de următoarele DOCUMENTE:

- dosar plic,

- CV Europass actualizat în limba română,

- copie după buletin,

- adeverința de student integralist (pe care o primiți de la secretariatul facultății),

- cerere în care sa va exprimați intenția de a participa la selecție, cu mențiunea locului în care doriți să mergeți și a perioadei (un semestru sau un an întreg),

- declarație pe proprie răspundere ca nu ați mai beneficiat de bursa Erasmus și

- certificat lingvistic pentru o limba de circulație internațională (în cazul în care nu aveți, acesta poate fi dobândit și ulterior selecției).

Pentru proba practica, fiecare student candidat va interpreta o piesa la alegere.


    Modul de acordare a burselor studenţeşti se face în conformitate cu metodologia stabilită la nivel de Universitate şi votată de Senatul Universităţii.

 

Burse

Drepturile şi obligaţiile studenţilor

Info Student 2017

Taxe de şcolarizare

Publicaţii studenţeşti

Birou diplome