Burse

 BURSE ACORDATE STUDENŢILOR FACULTĂŢII DE ARTE ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018

SELECŢIE STUDENŢI PENTRU MOBILITĂŢI DE STUDIU

ŞI MOBILITĂŢI DE PLASAMENT

ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS +

În data de 28 martie 2018, ora 13.00, în Sala M017 va avea loc selecţia studenţilor pentru mobilităţi de studiu şi pentru cei care doresc să efectueze mobilităţi de plasament în cadrul programului Erasmus + în anul universitar 2018-2019.

Studenţii pot opta pentru mobilităţi de studiu de un semestru (5 luni) sau pentru mobilitate de plasament de 2 luni (într-un semestru). În acelaşi timp, un student va avea oportunitatea de a participa la 2 mobilităţi pe an, acest lucru însemnând câte o mobilitate pe semestru.

Dosarele de candidatură ale studenţilor vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele DOCUMENTE:

- dosar plic,

- CV Europass actualizat în limba română,

- copie după buletin,

- adeverința de student integralist (pe care o primiți de la secretariatul facultății),

- cerere în care sa va exprimați intenția de a participa la selecție, cu mențiunea locului în care doriți să mergeți și a perioadei (un semestru sau un an întreg),

- declarație pe proprie răspundere ca nu ați mai beneficiat de bursa Erasmus și

- certificat lingvistic pentru o limba de circulație internațională (în cazul în care nu aveți, acesta poate fi dobândit și ulterior selecției).

Proba practică în cadrul procesului de selecţie constă în:

- interpretarea unei piese (la alegere) – pentru candidaţii de la programele de studii Interpretare muzicală Instrumente, respectiv Interpretare muzicală Canto 

- citirea la prima vedere a unui solfegiu – pentru candidaţii de la programul de studii Muzică.

* Pentru informaţii detaliate referitoare la condiţiile pe care candidaţii trebuie să le întrunească pentru a participa la selecţie, studenţii interesaţi pot accesa:

https://www.uoradea.ro/Erasmus+Outgoing+Students?structure=3

* Partenerii internaţionali ai Universităţii din Oradea sunt menţionaţi în lista de mai jos:

Universitatea din Oradea | Parteneri internationali

 

 

BURSE DE STUDIU ACORDATE STUDENŢILOR FACULTĂŢII DE ARTE ÎN SEMESTRUL I  AL ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018

METODOLOGIE DE ACORDARE A BURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN FINANCIAR LA FACULTATEA DE ARTE

Modul de acordare a burselor studenţeşti se face în conformitate cu metodologia stabilită la nivel de Universitate şi votată de Senatul Universităţii.

 

Burse

Drepturile şi obligaţiile studenţilor

Info Student 2017

Taxe de şcolarizare

Publicaţii studenţeşti

Birou diplome