INFO STUDENT

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR !
SUNTEŢI INVITAŢI SĂ COMPLETAŢI CHESTIONARUL DE MONITORIZARE A TRASEULUI PROFESIONAL ACCESÂND LINKUL: 

CALENDARUL DE PLATĂ A BURSELOR SEM. II, AN UNIVERSITAR 2016-2017 
Bursele corespunzătoare lunilor februarie, martie, aprilie,
mai  2017 (semestrul II, an universitar 2016 – 2017) vor fi platite în
următorul interval:
24 mai – bursele aferente lunii februarie;
25 mai – bursele aferente lunii martie;
26 mai – bursele aferente lunii aprilie;
29 mai – bursele aferente lunii mai.
Studenţii beneficiari de burse sunt rugaţi să se asigure că au comunicat
secretariatului facultăţii contul bancar în care bursele vor fi virate

Universitatea noastră prin

Asociația Alumni Universitatea din Oradea și  Centrul de Consiliere și Servicii privind Cariera al Universităţii  din Oradea  in parteneriat cu Asociațiile studenților, organizează:
      “Zilele Carierei pentru studenţi şi absolvenţi”
care se vor desfăşura în zilele 10-11 Mai 2017 la Biblioteca Universității din Oradea şi se adresează tuturor studenţilor şi absolvenţilor Universităţii din Oradea.
La târg vor participa companii precum: Cerved Information Solutions SPA, Celestica, , ISROM, CONNECT GROUP, Eberspächer Group, FAIST Mekatronic, Raiffeisen Bank,  Sykes, AJOFM Bihor, Nidec fosta Emerson.
programul targului se va derula dupa cum urmeaza:
          -10  Mai  Ateliere destinate studentilor pentru pregatirea cv-urilor: 11.00-12.30 și 14.00-15.30
          -11 Mai – Targul locurilor de munca – intalnirea cu angajatorii – între orele 10.00-18.00

POSTER UO targ cariere

TABEL NOMINAL CU REPARTIZAREA LOCURILOR ÎN TABERE LA FACULTATEA DE ARTE

Repartizarea locurilor în tabere pentru studenţii Facultăţii de Arte

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea Programului Naţional „Tabere studenţeşti” 2017

Anexa nr.1 – Repartizarea numărului de studenţi beneficiari ai programului naţional „Tabere Studenţeşti 2017”

Anexa nr.4 – CERERE INDIVIDUALĂ pentru ocuparea unui loc în cadrul Programului Naţional „Tabere Studenţeşti 2017” organizat de Ministerul Tineretului şi Sportului – Direcţia Programe şi Tabere pentru Tineret şi Studenţi prin Casele de Cultură ale Studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „TEI”, în perioada vacanţei de vară 2017

Anexa nr.8 – REGULAMENT DE TABĂRĂ vizând confortul şi siguranţa participanţilor la Programului Naţional „Tabere Studenţeşti 2017”

NORME METODOLOGICE PRIVIND ACORDAREA FACILITĂŢILOR DE TRANSPORT FEROVIAR ŞI CU METROULPENTRU ELEVI ŞI STUDENŢI DIN 31.01.2017

Cererile  pentru a beneficia de ABONAMENT GRATUIT LA TRANSPORTUL ÎN COMUN (OTL), pentru sem. I, an univ. 2016 – 2017 se depun la secretariatele facultatilor până în data de 20.10.2016.
     Precizări:
 - Studenţii beneficiari trebuie să aibă vârsta de până în 26 ani şi să fie înscrişi la cursuri de zi;
 - Studenţii în vârstă de până la 26 ani de la forma de învăţământ IF care nu vor obţine gratuitate a transportului în comun beneficiază de o reducere de 50% conform H.C.L. 73 din 12.02.2015;
  – Preţul unui abonament lunar cu reducere 50% pentru studenţi, cu valabilitate pe toate liniile este de 35 lei, tarif aprobat prin H.C.L. nr. 327/25.04.2013.
   Suma alocata pentru fondul OTL urmează a fi transmisă de către Direcţia Economică a Universităţii din Oradea, după care Prorectorul S.S.V. va înainta o adresă către facultăţi cu fondul OTL stabilit pentru semestrul I, an universitar 2016 – 2017 precum şi data până la care vor fi transmise listele finale cu studenţii beneficiari ai abonamentelor OTL gratuite.

INFORMARE REFERITOARE LA REDUCERI / SCUTIRI / EŞALONĂRI DE TAXE ŞCOLARE

ANUNŢ IMPORTANT:

Vă informăm că după finalizarea procedurii de cazare în căminele Universităţii din Oradea, mai sunt locuri disponibile pentru anul universitar 2016-2017 (în căminele C1, C2 şi C3). Prin urmare se va organiza o nouă sesiune de cazare în căminele Universităţii din Oradea. Astfel, până la data de 13.10.16  toţi studenţii care doresc să se cazeze în căminele universităţii pot să îşi depună cerere de cazare la secretariatul facultăţii. Comisia de cazare pe facultate va transmite lista cu studenţii doritori la Comisia de cazare a universităţii până în data de 14.10.16, ora 12.00.  După analiza, repartiţia solicitărilor pe cămine şi validarea listelor, Comisia de cazare pe universitate va transmite facultăţilor listele cu studenţii care au primit cazare în limita locurilor disponibile. Listele vor fi publicate pe www.uoradea.ro la secţiunea Info studenţi/cazare, la avizier şi pe site-urile facultăţilor. Începând cu data de 17.10.16, studenţii care sunt pe liste se pot prezenta la căminele unde au fost repartizaţi  pentru cazare.

Salvează