INFO STUDENT

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea Programului Naţional „Tabere studenţeşti” 2017

Anexa nr.1 – Repartizarea numărului de studenţi beneficiari ai programului naţional „Tabere Studenţeşti 2017”

Anexa nr.4 – CERERE INDIVIDUALĂ pentru ocuparea unui loc în cadrul Programului Naţional „Tabere Studenţeşti 2017” organizat de Ministerul Tineretului şi Sportului – Direcţia Programe şi Tabere pentru Tineret şi Studenţi prin Casele de Cultură ale Studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „TEI”, în perioada vacanţei de vară 2017

Anexa nr.8 – REGULAMENT DE TABĂRĂ vizând confortul şi siguranţa participanţilor la Programului Naţional „Tabere Studenţeşti 2017”

NORME METODOLOGICE PRIVIND ACORDAREA FACILITĂŢILOR DE TRANSPORT FEROVIAR ŞI CU METROULPENTRU ELEVI ŞI STUDENŢI DIN 31.01.2017

Cererile  pentru a beneficia de ABONAMENT GRATUIT LA TRANSPORTUL ÎN COMUN (OTL), pentru sem. I, an univ. 2016 – 2017 se depun la secretariatele facultatilor până în data de 20.10.2016.
     Precizări:
 - Studenţii beneficiari trebuie să aibă vârsta de până în 26 ani şi să fie înscrişi la cursuri de zi;
 - Studenţii în vârstă de până la 26 ani de la forma de învăţământ IF care nu vor obţine gratuitate a transportului în comun beneficiază de o reducere de 50% conform H.C.L. 73 din 12.02.2015;
  – Preţul unui abonament lunar cu reducere 50% pentru studenţi, cu valabilitate pe toate liniile este de 35 lei, tarif aprobat prin H.C.L. nr. 327/25.04.2013.
   Suma alocata pentru fondul OTL urmează a fi transmisă de către Direcţia Economică a Universităţii din Oradea, după care Prorectorul S.S.V. va înainta o adresă către facultăţi cu fondul OTL stabilit pentru semestrul I, an universitar 2016 – 2017 precum şi data până la care vor fi transmise listele finale cu studenţii beneficiari ai abonamentelor OTL gratuite.

INFORMARE REFERITOARE LA REDUCERI / SCUTIRI / EŞALONĂRI DE TAXE ŞCOLARE

ANUNŢ IMPORTANT:

Vă informăm că după finalizarea procedurii de cazare în căminele Universităţii din Oradea, mai sunt locuri disponibile pentru anul universitar 2016-2017 (în căminele C1, C2 şi C3). Prin urmare se va organiza o nouă sesiune de cazare în căminele Universităţii din Oradea. Astfel, până la data de 13.10.16  toţi studenţii care doresc să se cazeze în căminele universităţii pot să îşi depună cerere de cazare la secretariatul facultăţii. Comisia de cazare pe facultate va transmite lista cu studenţii doritori la Comisia de cazare a universităţii până în data de 14.10.16, ora 12.00.  După analiza, repartiţia solicitărilor pe cămine şi validarea listelor, Comisia de cazare pe universitate va transmite facultăţilor listele cu studenţii care au primit cazare în limita locurilor disponibile. Listele vor fi publicate pe www.uoradea.ro la secţiunea Info studenţi/cazare, la avizier şi pe site-urile facultăţilor. Începând cu data de 17.10.16, studenţii care sunt pe liste se pot prezenta la căminele unde au fost repartizaţi  pentru cazare.