CORPUL PROFESORAL

COORDONATORI AI PROGRAMELOR DE STUDII:

Interpretare muzicală – Instrumente: Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU

Interpretare muzicală – Canto: Conf. univ. Dr. FLORINA MARIŞ – HINSU

Muzică: Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR

Vocal şi instrumental în arta muzicală camerală: Conf. univ. Dr. MIRELA ŢÂRC

Pedagogia artei dirijorale: Conf. univ. Dr. VALENTIN LAZĂR