LICENŢĂ 2018

ANUNŢ

- În atenţia studenţilor din anii terminali –

          Înscrierea la examenul de licenţă / disertaţie, sesiunea iulie 2018, se desfăşoară în perioada 02.07.2018 – 06.07.2018 la Secretariatul Facultăţii, iar examenul se va desfăşura în perioada 9-10 iulie 2018

Examenul de licenţă / disertaţie sesiunea septembrie 2018 se va desfăşura în perioada 10-11 septembrie 2018.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele:

  • cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul ştiinţific şi aprobată de decan;
  • foaie de lichidare completată şi vizată;
  • două fotografii color, recente, dimensiunea ¾ (pe hârtie fotografică mată);
  • copii ale certificatului de naştere și de căsătorie;
  • copie după diploma de bacalaureat şi cea de studii superioare (pentru absolvenţii de master);
  • chitanţă de plată a taxei de examen (în cazul absolvenţilor care repetă examenul);
  • Lucrarea de Licenţă / Disertaţie însoţită de referatul lucrării întocmit de coordonatorul științific.

METODOLOGIA FINALIZĂRII STUDIILOR LA DEPARTAMENTUL MUZICĂ 2018

 

PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA LUCRARILOR DE FINALIZARE A STUDIILOR

Fișă de repertoriu formularrăspunsuri
Stagiunea de practică artistică: formular, răspunsuri