ALEGERI ACADEMICE

ALEGERI PENTRU FUNCŢIA DE DIRECTOR DE DEPARTAMENT 2016-2017

CALENDAR

Nr. Crt.

Etapa

Termene

Responsabili

1.

Depunerea candidaturilor (minim 15 zile înainte de data desfăşurării şedinţei de alegeri conform art.27 din Anexa 2 la Carta UO)

22 decembrie 2016 ora 16.00

Individual

2.

Desfăşurarea alegerilor la nivelul departamentului.În termen de maxim 24 de ore se pot depune eventuale contestaţii

17 ianuarie 2017

Decanul

3.

Validarea rezultatelor alegerilor la nivelul  departamentului de către Consiliul Facultăţii şi transmiterea către Senatul universitar

19 ianuarie –

20 ianuarie 2017

Decanul

4.

Validarea rezulatelor alegerilor la nivelul departamentului de către Senatul universitar

Senatul universitar