DESPRE NOI

Prezentare generală
Facultatea de Muzică şi Arte a fost creată în 1995 din iniţiativa conducerii de atunci a Universităţii din Oradea; ulterior, în 1997, Muzica şi Artele Vizuale se vor separa în două facultăţi de sine stătătoare. Facultăţii de Muzică i s-a oferit un sediu în campusul central al universităţii fiindu-i rezervate iniţial 8 săli şi având ca cifră de şcolarizare 50 de locuri la specializările Pedagogie Muzicală şi Canto, la care s-au adaugat ulterior în 1996 specializarea Interpretare Instrumentală, iar din 2000 Arta Spectacolului Teatral – Actorie.
În urma vizitei de verificare efectuată de comisia de acreditare, în septembrie 2005, s-a propus acreditarea specializărilor din domeniul Muzică, iar prin HG 676/28 iunie 2007, acreditarea a fost acordată.
Începând cu toamna anului 2011 cele două facultăţi de arte ale Universităţii din Oradea s-au reunit din nou sub titulatura de Facultatea de Arte, cu două departamente aferente celor două facultăţi existente anterior.

Astăzi Departamentul Muzică are un număr de 145 studenţi, dintre care 113 urmează cursurile în cadrul ciclului de licenţă – structurat pe baza Legii 288/2004 – respectiv 32 sunt înscrişi la liniile de masterat – conform aceleiaşi legi, la cursuri de zi.
Liniile de masterat – acreditate în urma vizitei comisiei ARACIS, a OMECT 4936-30.07.2008 şi a legii 250/2009– sunt: Pedagogia artei dirijorale şi Vocal şi instrumental în arta muzicală camerală.
Resursa umană a Departamentului Muzică este constituită din 24 cadre didactice titulare, 4 personal nedidactic şi 10 colaboratori.

În pofida tinereţii sale, Departamentul Muzică din cadrul Universităţii din Oradea s-a impus deja ca o instituţie de învăţământ artistic perfect integrată în contextul cultural al locului, o instituţie care îşi face bine marcată benefica prezenţă în viaţa concertistică a municipiului bihorean.
În perioada parcursă de la înfiinţare şi până în prezent, Departamentul Muzică şi-a câştigat un prestigiu deosebit şi binemeritat prin prezentarea unor spectacole de înaltă ţinută artistică şi culturală, atât la nivel local şi naţional, cât şi în străinătate (Belgia, Franţa, Anglia, Austria, China, Germania, Polonia, Statele Unite ale Americii, Ungaria etc.).
Colaborarea fructuoasă a studenţilor şi a profesorilor săi cu Filarmonica de Stat, Teatrul de Stat Oradea, Teatrul pentru Copii şi Tineret Arcadia, instituţiile educaţionale, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Bihor, Muzeul “Ţării Crişurilor”, lăcaşurile de cult, este un argument în favoarea integrării naturale a Departamentului Muzică în realitatea spirituală a oraşului Oradea.

Ca dovadă a calităţii învăţământului muzical universitar orădean, o serie de absolvenţi ai Facultăţii de Muzică sunt în prezent masteranzi în universităţi străine (Anglia, Franţa) sau deja angajaţi ai unor prestigioase instituţii muzicale din străinatate – instrumentişti în orchestre simfonice (Toronto, Montreal), solişti vocali (Opera din Viena, Opera de Stat din Budapesta, Debrecen), profesori de muzică (New York) etc. Alţii sunt artişti consacraţi pe plan naţional, solişti (Opera din Timişoara, Opera Maghiară din Cluj-Napoca etc.), membri în orchestre sau coruri, profesori în licee de artă.

Pagina de Facebook a Departamentului Muzică